วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2557

โอเคเบตง O.K. Baytong หนังน่ารักดีครับ Фрагмент фильма "Ok, Байтонг" (Таиланд)

วันนี้มาดูหนังเก่าย้อนหลังอีกเรื่องนะครับ หนังเรื่องโอเคเบตง ไม่ได้มีเนื้อหาใดๆเกี่ยวกับเกย์ครับ แต่จะบอกว่าผมชอบดูหนังเรื่องนี้มากครับ เพราะพระธรรมที่เป็นตัวเอกของเรื่องหล่อดีครับ แต่เนื้อเรื่องก็ชวนติดตามด้วยมิใช่น้อยครับ หนังออกแนวน่ารัก ชีวิตของพระธรรมหลังจากสึกออกมาเจอทางโลก ลึกๆก็สงสารพระธรรมเหมือนกันครับ ทำให้ผมเสียน้ำตาเลยครับเรื่องนี้ ลองดูนะครับเผื่อใครยังไม่เคยดู คอนเฟิร์มครับ ว่าหนังดีมาก น่ารักมาก
This is the movie that I really love it. It is not about gay but I like it as the actor is very handsome. The story is funny and sad, It makes me smile, laugh, and cry.

Part 1

This article is about a Thai film. For the cities and districts in Malaysia and Thailand, . OK Baytong (Thai: โอเค เบตง) is a 2003 Thai drama film about Buddhist-Muslim relations in southern Thailand. It is written and directed by Nonzee Nimibutr. Tum is a young man who has been a monk living in a Buddhist temple in Thailand since he was 5 years old. But after hearing that his sister has been killed in an attack on a train by insurgents, he decides to leave the monastery and make his way to southern Thailand where his sister ran a beauty salon in a town called Betong in a district in Yala Province on the border with Malaysia.


 Part 2

In looking to put his sister's affairs in order, Tum finds himself conflicted. Should he take over his sister's business? His sister has a daughter, by a Muslim man who lives on the Malaysian side of the border. Should Tum try to take a greater role in the raising of the child? But first, Tum must figure out how to zip up his trousers without hurting himself. It's only one of the many new things to the young man, who has worn a Buddhist monk's robes for most of his life. He also encounters romantic and sexual feelings when he develops a relationship with a neighbor lady, who was a friend of his sister. And, Tum must reconcile the feelings of hate and rage that sometimes come into his head when he thinks about Muslim people and the insurgents who were responsible for his sister's death.


Rencana ini mengenai sebuah filem Thai. Untuk sebuah bandar di Sarawak, sila lihat Betong. OK Baytong (Bahasa Thai: โอเค เบตง) ialah sebuah filem cereka Thailand tahun 2003. Ia mengisahkan tentang hubungan kaum agama Buddha-Islam di Selatan Thailand. Filem ini ditulis dan diarahkan oleh Nonzee Nimibutr. 


Tum adalah seorang lelaki muda yang telah menjadi seorang sami yang tinggal di sebuah pekong Buddha di Thailand sejak dia berusia 5 tahun. Tetapi selepas mendengar bahawa adik-beradik perempuannya telah dibunuh dalam suatu serangan pada sebuah keretapi oleh pemberontak, dia berkeputusan untuk meninggalkan biara dan mendapat jalannya ke Selatan Thailand di mana adik-beradik perempuannya menjalankan sebuah kedai rambut kecantikan dalam sebuah bandar bergelar Betong di sebuah kawasan daerah di Yala bersempadanan dengan Malaysia.
Melihat pada hal ehwal adik-beradik perempuannya dalam urutan, Tum mendapati bahawa dirinya bercanggahan. Haruskah dia mengambil alih perniagaan adik-beradik perempuannya? Adik-beradiknya mempunyai seorang anak perempuan, dengan seorang lelaki Muslim yang tinggal di sempadan bahagian Malaysia. Haruskah Tum bercuba untuk mendapatkan suatu watak lebih hebat pada pembelaan anak itu?


Tetapi pada terdahulunya, Tum harus mencari jalan bagaimana untuk zip seluarnya tanpa melukakan dirinya. Ia hanya salah satu perkara-perkara baru pada lelaki muda itu, yang telah memakai jubah sami Buddha kebanyakan hidupnya. Dia juga mengalami perasaan romantis dan seksual ketika dia mengembangkan hubungan dengan seorang perempuan jiran, yang adalah kawan adik-beradik perempuannya.


Dan, Tum seharusnya menghapuskan perasaan benci dan marah yang kadang-kadang tiba di kepalanya apabila dia memikir orang dan pemberontak Islam yang bertanggung jawab terhadap kematian adik-beradik perempuannya.Not really easy to find his pictures. Puwarit Poompuang (ภูวฤทธิ์ พุ่มพวง)

1 ความคิดเห็น: